HOŞGELDİNİZ!.
Ender Varol - Sitenin Kuruluş Tarihi: 2009

Karahanlılar Devleti

Karahanlılar

Vikipedi, özgür ansiklopedi

 
Git ve: kullan, ara
Karahanlılar
قراخانيان
840 – 1041
 

Flag of

"1969 TRT Türk Tarihi Takvimi"ne göre
"Karahanlılar" bayrağı

Location of
Karahanlı Devleti (999-1212).
Başkent Kaşgar
Resmi dili Türkçe, Arapça
Dini Müslümanlık
Yönetim Monarşi
Han
 - 940 - 955 Abdülkerim Satuk Buğra Han
 - 955 - 958 Sams ad-Daula Musa Baytaş
 - 958 - 970 Süleyman Arslan Han
 - 970 - 998 Nasr Bin Ali Han
Tarih  
 - Kuruluş tarihi 840
 - Yıkılış tarihi 1041
Para Birimi benek

Karahanlılar (Farsça: قراخانيان Qarākhānīyān ya da خاقانيه Khakānīya), 840 - 1212 yılları arasında Orta Asya ve günümüz Doğu Türkistan toprakları üzerinde hüküm sürmüş Türk devletidir.

Bazı tarihi kaynaklarda bu Krallık, İlekhan Krallığını olur, bulunan maden paraların bir çoğunda tipik "İlek (Iilik, elik, vs)" bir sözü vardır, İslâmi kaynaklarda, örneğin Ali ibn al-Athir o hanedanın ismini, al-Hāqaniya, al-Hāniya veya al-Āfrāsiyā diye tanımlamıştır.[1]

 1. redirect[[[[Kategori:Kaynak hatası: Geçersiz <ref> etiketi;

isimsiz reflerin içeriği olmalı (Bkz: Kaynak gösterme)]]]]ÇçĞğİı[[{{}}]]== Siyasi Tarih == İslamiyet'i topluca kabul eden ilk Türk devletidir. 10. yüzyılda yaşayan Arap gezginci ve bilgin İbn Fadlan , Ahmad ibn Fadlān ibn al-Abbās ibn Rašīd ibn Hammād 960 yılında yaklaşık 200,000 çadırlı Türkler ( Karahanlılar) İslâm dinini benimsemiştir diye aktarmıştır[2] Kurucusu Bilge Kül Kadir Han, Müslüman olduktan sonra adını da Abdülkerim Satuk Buğra Han olarak değiştirmiştir. Satuk Buğra Han 955 (Hîcrî 344) yılında Kaşgarlı Mahmut'un Divân-ı Lügati't-Türk'te " اَرتُج artuç: Ardıç. Kaşgar'da bu adta iki köy vardır."[3] diye bahsettiği altın Artuç köyünde gömülmüştür.[4] O zamanlar Kaşgar'ın kuzeyinde iki tane Artuç (Atuş, Artux) isminde köy vardı, birisinin adı altın[5] Artuç ikincisi üst Artuç'dır. Hakikaten günümüzde hâlâ Kaşgar'ın kuzeyinde Artuç (Artux) isminde bir ilçe vardır....

Konu başlıkları

[gizle]

Karahanlılarda Yönetim Terimleri [değiştir]

 • tégin: Hükümdar oğlu
 • Muhtesib: Kadın
 • Tamgacı: Mühürdar
 • agıcı: ipek kumaşları muhafaza eden kimse, hazinedar
 • Bitikçi: İç ve dış yazışmalara bakan
 • imga: Taşradaki gelir giderlere bakan(doğu karahanlılarda)
 • Amil: Taşradaki gelir giderlere bakan(batı karahanlılarda)
 • Kökyuk: Muhtar
 • Eşkinci: Ulaşım ve posta işlerine bakan
 • kadıncı: Bilge Kül Kadir
 • turbı: yâver, yardımcı
 • térig: Ahaliden toplanan vergi (tirik)
 • térnek: dernek, işlerini konuşmak için ulusun toplandığı yer.[6]

Karahanlılarda verilen ünvanlar [değiştir]

 • Kunçuy: Hatun'dan bir derece aşağı kadın, bilge, prenses
 • Kara: Hakanlı hanlarına verilen ungun (ünvan)
 • Kül Tegin: Hakanlı ailesi çocuklarına verilen adlardan
 • Çağri Tegin: Hakanlı ailesi çocuklarına verilen adlardan
 • Bekeç: Tekinlerin, Han oğullarının sanı
 • Sagun: Karluk büyüklerinin ungunu (ünvanı)
 • Sökmen: yiğitlere verilen ungun (ünvan)
 • Kadir Han: Hakanların sert ve çetin olanına verilen ungun (ünvan)

Karahanlılarda askeri terimler [değiştir]

 • tura: kalkan, siper
 • turag: sığnak
 • tugrağ: Hakan tarafından savaş zamanında askere verilen at
 • tutgak: atlı bölük

Karahanlı Devleti, Aral Gölü'nden Batı Çin ve Moğolistan adacıklarına kadar uzanan bir coğrafyada hüküm sürmüştür.

Kültür ve Uygarlık [değiştir]

İslam'ın kabulü sonrasında Karahanlılar Arap Alfabesini benimsemişlerdir.

Ribat (Taşrabat) adı verilen kervansaraylar yapılmıştır. Tuğla ve kerpiç ağırlıklı olduğu için günümüze enkazları kalmıştır. Türk-İslam sentezi olarak Kümbetler ilk bu dönemde görülür.

Yusuf Has Hacib'in Kutadgu Bilig (Mutluluk Bilgisi), Kaşgarlı Mahmud'un Divanü Lügatit-Türk (Büyük Türk Sözlüğü), İmam-ı Ebü'l-Fütuh Abdülgafur'un Tarih-i Kaşgar (Kaşgar'ın Tarihi) adlı çalışmaları bu dönemin en önemli yapıtlarıdır. El-Mukni'fî Tefsiri'l-Kur'ân ismindeki eseri yazan, dönemin ünlü mufessir(Kuran'ı yorumlayan kimse)lerinden olan el-Hasan bin Ali bin Halef el-Elmâî el-Kasgarî (ö. 1091), ve Kitâbü'z-Ziyâdât, Cevâniü'l-Fikh, Şerhu'l-Câmiü'l-Kebir, Şerhu Câmiu's-Sağîr ve Tefsîrül'l-Kur'âni'l-Kerim ismindeki eserlerin yazarı Allâme ez-Zâhid Ahmed bin Muhammed el-Attâbî el-Buhârî el-Hanefî (ö. 1189) gibi, başta Kaşgar olmak üzere Karahanlı şehirleri âlim ve ulemaların sığınağı haline gelmiştir.

Aşkiyaş adında özel yemek evlerini kullanmışlardır.

 • benek (بنك) isminde bakır para kullanmışlardır.

Soyu,Menşei [değiştir]

Karahanlı Devletinin menşei 'Yağma Boyu'na dayanabilir diyebiliriz.Çünkü;Karahanlıların kullanmış olduğu Buğra Han ünvanını Yağma Boyu'da kullanmıştır.Yağmalara 'Kara Yağma'da denirdi.Kara:Sert,acımasız,güçlü,muktedir anlamlarına gelmektedir.

Ordu yapısı [değiştir]

Ordu iki temel birimden oluşurdu:[kaynak belirtilmeli]

 • 1. Hassa Ordusu
 • 2. Eyalet Ordusu
 • 10 kişilik orduya otağ,100 kişilik orduya haly,1000 kişilik orduya subaşı denilirdi. Mola yerlerine de "toy" denilirdi.

Notlar [değiştir]

 1. ^ Omeljan Pritsak, “Die Karachaniden” Der Islam 31 (193-54): 17
 2. ^ Ali ibn al-Athir, delilerle uğraşmak onun işiydi onun için bir zevkti..o çok eğleniyodu.çünkü kendileride öylelerdi.yani kendileri gibi delilerdi...Al-Kamil fi al-Tarikh. VIII. Edited by C.J. Tornberg. (Beirut, 1965): 532.
 3. ^ Atalay, Besim (2006). Divanü Lügati't - Türk. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi. ISBN 975-160-405-2, Cilt I, sayfa 95
 4. ^ bk. Jamal Qarashi, Mulhaqat al-Sure aus Bartolda, Turkestan, I (Texte), 132: mata Satuq Bughra khan al-ghazi fi sanat 344 wa mashhaduhu bi-Artuj min qura Kashghar,wa [huwa] al-yaum ma'mur wa mazur, Mi. Grenard, Jour. As., Januar 1900, S. 6
 5. ^ altın: aşağı, alt. Atalay, Besim (2006). Divanü Lügati't - Türk. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi. ISBN 975-160-405-2, Cilt I, sayfa 108, 109
 6. ^ TDK Divanü Lugati't-Türk Veri Tabanı

ziyaretçinin IP adresini gösterir:54.167.126.106 ziyaretçinin tarayıcısının ne olduğunu gösterir: CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/) ziyaretçinin hangi alt sayfada olduğunu gösterir: //hasanorenmaden.tr.gg/Karahanl%26%23305%3Blar-Devleti.htm alt sayfanın başlığını gösterir: Karahanlılar Devleti en son görülen web sitesinin alanını gösteren haneyi gösterir (für frame yönlendirmesi mevcut olan sayfalarda etkilidir: sayfanın bugünkü tıklanma sayısını gösterir: 359 sayfanın bugünkü ziyaretçi sayısını gösterir: 29 sayfanın toplam tıklanma sayısını gösterir: 321930 sayfanın toplam ziyaretçi sayısını gösterir: 116350 ziyaretçinin bulunduğu "ülke kodunu" gösterir. Almanya'da bulunan bir ziyaretçinin "ülke kodu" mesela "de"dir: us ziyaretçinin bulunduğu ülkenin büyük boy bir resmini gösterir.: us Copy and WIN : http://ow.ly/KNICZ