HOŞGELDİNİZ!.
Ender Varol - Sitenin Kuruluş Tarihi: 2009

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SINAİ KALKINMA TEŞKİLATI ( UNIDO ).

Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO)

 

Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO), gelişmekte olan ülkelerin sınai kalkınma faaliyetlerine destek olmak amacıyla 1966’da kurulmuş, 1986’da BM’in bir uzman kuruluşu olmuştur.

Temmuz 2007 tarihi itibariyle, 172 ülke UNIDO’ya üyedir. Örgütün en yüksek idari organı iki yılda bir düzenlenen Genel Konferans’tır. Üye ülkelerin katılımıyla toplanan Genel Konferans, Örgütün stratejisini ve izlenecek politikaları saptar, çalışma programını ve bütçeyi onaylar, Örgüt Genel Direktörünü atar ve kurul üyelerini belirler. Örgütün diğer idari organları olan Sınai Kalkınma Kurulu 53, Program ve Bütçe Kurulu ise 27 üyeden oluşur. Genel Direktör adayını Sınai Kalkınma Kurulu belirler. Genel Direktörün görev süresi dört yıldır.

Şubat 2000’de yürürlüğe giren ve Ankara'da mukim BM Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) ülke ofisini UNIDO Bölgesel İşbirliği Merkezine dönüştüren anlaşmanın süresi, 2005 ve 2010 yıllarında 5’e yıllık sürelerle uzatılmıştır.

 

Ülkemiz 2006, 2007 ve 2008 yıllarında ödenmek üzere UNIDO Sınai Kalkınma Fonu’na yılda 500.000 ABD Doları gönüllü katkı taahhüdünde bulunmuştur. 2006 yılında yapılan katkının 250.000 Doları "Afrika Yatırım Teşviki Ajansı Ağı" (AfrIPANet) projesine tahsis edilmiştir. Katkının diğer yarısı da bazı Latin Amerika ve Karayip ülkelerindeki kalkınma projelerinde kullanılacaktır. Ülkemiz, her yıl UNIDO Ankara Bölgesel İşbirliği Merkezi’ne 200,000 ABD Doları katkıda bulunmaktadır.

Örgütle ilişkilerimiz özellikle son dönemde artan yoğunlukta devam etmektedir. Birçok kurum ve kuruluşumuz, Örgütle sıkı bir işbirliği yürütmektedir.

Yabancı yatırım, uygun teknolojilerin geliştirilmesi ve transferi, KOBİ’lerin güçlendirilmesi, hidrojen enerjisi ve çevresel konular, Türkiye-UNIDO ilişkilerinin her düzeyde geliştirilebileceği alanlar arasında yer almaktadır.

Doğrudan yabancı sermayenin teşviki amacıyla, Şubat 2005’te, İstanbul Ticaret Odası bünyesinde UNIDO “Yatırım ve Teknoloji Geliştirme Ofisi” (ITPO) faaliyetlerine başlamıştır.

21. yüzyılda hidrojenin en önemli enerji kaynaklarından biri olacağı dikkate alınarak, beş yıl içinde 40 milyon Dolar finansman taahhüdü verdiğimiz Güvence Fonu Anlaşması çerçevesinde İstanbul’da bir “Uluslararası Hidrojen Enerjisi Teknolojileri Merkezi’’ (ICHET) kurulmuştur.

UNIDO, TÜBİTAK, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve TİKA işbirliğiyle ülkemizde teknolojik öngörü seminerleri ve çeşitli eğitim programları gerçekleştirilmektedir.

Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) : http://www.unido.org/

Program ve Bütçe Kurulu: http://www.unido.org/doc/3780

Sınai Kalkınma Kurulu: http://www.unido.org/doc/38589

UNIDO Bölgesel İşbirliği Merkezine: http://195.142.135.65/unido_tur/AnaSayfa.asp

Uluslararası Hidrojen Enerjisi Teknolojileri Merkezi (ICHET): http://www.unido-ichet.org/

UNIDO: http://www.unido.org/

TÜBİTAK: http://www.tubitak.gov.tr

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: http://www.sanayi.gov.tr/

 


ziyaretçinin IP adresini gösterir:54.167.75.28 ziyaretçinin tarayıcısının ne olduğunu gösterir: CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/) ziyaretçinin hangi alt sayfada olduğunu gösterir: //hasanorenmaden.tr.gg/B%26%23304%3BRLE%26%23350%3BM%26%23304%3B%26%23350%3B-M%26%23304%3BLLETLER-SINA%26%23304%3B-KALKINMA-TE%26%23350%3BK%26%23304%3BLATI--k1--UNIDO--k2--.-.htm alt sayfanın başlığını gösterir: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SINAİ KALKINMA TEŞKİLATI ( UNIDO ). en son görülen web sitesinin alanını gösteren haneyi gösterir (für frame yönlendirmesi mevcut olan sayfalarda etkilidir: sayfanın bugünkü tıklanma sayısını gösterir: 94 sayfanın bugünkü ziyaretçi sayısını gösterir: 28 sayfanın toplam tıklanma sayısını gösterir: 328167 sayfanın toplam ziyaretçi sayısını gösterir: 118042 ziyaretçinin bulunduğu "ülke kodunu" gösterir. Almanya'da bulunan bir ziyaretçinin "ülke kodu" mesela "de"dir: us ziyaretçinin bulunduğu ülkenin büyük boy bir resmini gösterir.: us Copy and WIN : http://ow.ly/KNICZ