HOŞGELDİNİZ!.
Ender Varol - Sitenin Kuruluş Tarihi: 2009

İNKAR EDENLERİN HER TUZAĞI BOZULMUŞ OLARAK YARATILMIŞTIR.

İnkar Edenlerin Her Tuzağı Bozulmuş Olarak Yaratılmıştır


Samimi iman sahibi Müslümanlar, İslam tarihi boyunca çeşitli dönemlerde din ahlakına karşı olan bazı çevrelerden baskı ve zulüm görmüş, hatta dönem dönem bu kişiler tarafından iftiralara dahi uğramışlardır. Bediüzzaman Said Nursi de dahil olmak üzere değerli İslam alimlerine ve beraberindeki müminlere çeşitli dönemlerde yapılan hukuk ve vicdan dışı uygulamalar bunun örneklerinden bazılarıdır. Ancak tarih boyunca, farklı bir durum daha tekerrür etmiştir: Allah "Kim Allah'ı, Resûlü’nü ve iman edenleri dost (veli) edinirse, hiç şüphe yok, galip gelecek olanlar, Allah'ın taraftarlarıdır." (Maide Suresi, 56) ayetinin hükmü gereği iman edenlere kurulan tuzakları bozmuş, yapılan baskı ve zulmü açığa çıkararak inkarcıları deşifre etmiş ve iman edenleri kendilerine atılan tüm iftiralardan temizlemiştir.

Tarih boyunca Allah'ın gönderdiği elçiler, diğer insanlara hak din ahlakını tebliğ etme, iyiliği emredip kötülüklerden men etme görevini üstlenmişlerdir. Peygamberlerin olmadığı dönemlerde ise samimi, dürüst ve güçlü bir imana sahip olan Müslümanlar, Allah'ın insanlar için seçip beğendiği din ahlakını anlatma görevini yerine getirmişlerdir. Ancak, Allah'a iman eden ve insanları da Allah'ın hoşnutluğunu, rahmetini ve cennetini kazanmaya davet eden bu insanlar, tarihin her döneminde bazı çevrelerin sözlü ve fiili saldırılarına maruz kalmışlar; hatta kimi zaman ölüm tehdidi altında yaşamlarını sürdürmüşlerdir. 

Allah'a gönülden bağlı ve üstün bir ahlaka sahip olan müminlere düşmanlık duyanlar kuşkusuz büyük bir gaflet içindedirler. Çünkü müminler Allah'tan korkup sakınan, tüm insanlara daima dostane bir hoşgörüyle yaklaşan, çevrelerine hep huzur, neşe ve güvenlik veren, daima adaleti gözeten, her türlü haram fiilden kaçınan insanlardır. Dünyevi hırsları olmadığı için, kimseyle çıkar hesabı içinde olmazlar. Aksine fedakar, alçakgönüllü ve kanaatkardırlar. Ancak bu seçkin özelliklerine rağmen Müslümanlar din ahlakını yaymak için gerçekleştirdikleri ilmi mücadele boyunca, bazı kimselerin şiddetli düşmanlıkları ve saldırıları ile karşı karşıya kalırlar. Söz konusu bu kişilerin müminlere duydukları düşmanlığın altında yatan asıl neden ise, Allah'a ve din ahlakına olan düşmanlıklarıdır. (Allah’ı tenzih ederiz.) Bu düşmanlıklarının sonucu olarak da, iman edenlerin tebliğ faaliyetlerini engellemeye çalışır, müminlere pusu kurar, tuzaklar ve komplolar hazırlar, şiddet uygulayarak onlara zulmetmeye çalışırlar. İman etmeyenlerin, tarih boyunca bir kez bile sonuç vermemiş olan bu düşmanlıklarını Yüce Allah bir ayetinde şöyle bildirir: 

"Eğer sizi ele geçirecek olurlarsa size düşman kesilirler, ellerini ve dillerini kötülükle size uzatırlar. Onlar sizin inkar etmenizi içten arzu etmişlerdir." (Mümtehine Suresi, 2) 

Ancak ayette de bildirildiği gibi din ahlakının yaşanmasını ve yayılmasını engellemek isteyen bu kişiler, önemli bir noktayı göz ardı etmektedirler. 

Allah Dafi (Belaları defeden, çevirici) dir, İman Edenleri Tuzaklardan Korur 

Müminleri maddi -manevi her türlü tehlikeden koruyan Allah, kafirlere, münafıklara, müşriklere karşı da müminlere büyük bir kuvvet, yenilmez bir güç verir. İnkar edenler hazırladıkları sinsice tuzakların, düzenledikleri komplo ve saldırıların daha planlarını kurarlarken, Allah onlar için bir düzen kurar. Böylelikle vermek istedikleri zararı müminlerden engelleyerek tuzaklarını kendilerine döndürür. 

Allah Kuran’da iman sahibi olan samimi kullarına karşılaştıkları her türlü durum ve şartta Kendisi'ne güvenmelerini buyurmuştur. Nitekim tüm peygamberler Allah'ın bildirdiği din ahlakını anlatırken, birçok zorlukla karşılaşmış, hitap ettikleri topluluklar çoğu zaman onlara düşmanlıkla karşı çıkmışlardır. Ancak elçiler, Allah'ın birliğini, O'nun emir ve yasaklarını anlatma konusunda her zaman cesur ve kararlı bir tutum sergilemişlerdir. Hep Allah'ı vekil edinmiş, yalnızca O'nun hoşnutluğunu gözetmişlerdir. 

Allah dinine yardım edenlere yardım edeceğini Kuran'da bizlere bildirmiştir. Elbette ki müminlerin karşısında onlara karşı mücadele eden topluluklar daima olur. Bu topluluklar müminleri engellemek için geniş kapsamlı planlar kurabilirler. İncitici sözler ve iftiralarla, şiddet ve tuzaklarla müminlerin şevklerini kırmaya çalışırlar. Ama hiçbir zaman istediklerine ulaşamazlar. İman etmeyenlerin güvendiği her şey, Allah'ın gücü ve sonsuz aklı yanında geçersizdir. Allah inkar edenlerin kurdukları her planı en ince detayına kadar bilen ve görendir. 

Allah Kendisi'ni dost edinmiş, sabırlı ve kararlı müminlere yardım eder. Olabilecek en güzel sonuçla müminleri başarıya kavuşturur. Allah’a gönülden tevekkül eden müminler, bu gerçeği bildikleri için maddi ve manevi yönden büyük bir kuvvet kazanmış olurlar. Allah Kuran'da yalnızca Kendisi'ne yönelen kullarının kazandığı güçle ilgili olarak bir ayette şöyle buyurmaktadır: 

"Onlar, kendilerine insanlar: "Size karşı insanlar topla(n)dılar, artık onlardan korkun" dedikleri halde imanları artanlar ve: "Allah bize yeter, O ne güzel vekildir" diyenlerdir." (Al-i İmran Suresi, 173) 

İman edenlerin Allah'ı vekil edinmelerinin karşılığı her zaman zafer olur. Ayetlerde şöyle buyrulur: 

"Bundan dolayı, kendilerine hiçbir kötülük dokunmadan bir bolluk (fazl) ve Allah'tan bir nimetle geri döndüler. Onlar, Allah'ın rızasına uydular. Allah, büyük fazl (ve ihsan) sahibidir." (Al-i İmran Suresi, 174) 

Allah Makir (Tuzak kuran)’dır, İnkar Edenlerin Tuzaklarını Bozulmuş Yaratır. 

Tarih boyunca hak din ahlakına karşı hileli düzenler kuran inkarcılar, -iktidar hırsları, kişisel çıkarları gibi- kendi bencil tutkuları için insanları din ahlakından uzaklaştırmaya çalışmışlardır. Ancak burada göz önünde bulundurulması gereken son derece önemli bir nokta vardır; Allah bir ayetinde şöyle bildirir: 

"Onlardan öncekiler de hileli düzenler kurmuşlardı; fakat düzen kuruculuğun tümü Allah'a aittir..." (Rad Suresi, 42) 

Yukarıdaki ayette bildirildiği gibi, düzen kuruculuğun tümü Allah'a aittir; bu nedenle inkarcıların kurdukları düzene karşılık olarak en büyük düzeni kuran yine Allah'tır. Allah, İbrahim Suresi’nin 46. ayetinde inkarcıların müminlere karşı tuzak kurma konusunda, içinde bulundukları çıkmaz durumu şöyle haber vermiştir: 

"Gerçek şu ki, onlar hileli düzenler kurdular. Oysa onların düzenleri, dağları yerinden oynatacak da olsa, Allah Katında onlara hazırlanmış düzen vardır." (İbrahim Suresi, 46) 

Müminlere karşı kurulan hileli düzenlere karşılık olarak, Allah Katında mutlaka rahmani, yani müminleri korumaya yönelik bir karşı düzen vardır. Ve bu, Allah'a göre çok kolaydır. Allah elçilerini ve müminleri hedef alan tuzakların tamamını boşa çıkarır ve tuzaklarını, daha kurma aşamasındalarken inkarcıların kendilerine döndürür. Bir ayette Rabbimiz’in düzen kurmada daha hızlı olduğu şöyle bildirilmiştir: 

"... düzen kurmada (karşılık vermede)Allah daha hızlıdır. Şüphesiz, bizim elçilerimiz, sizin ‘geliştirmekte olduğunuz düzenleri’ yazmaktadırlar." (Yunus Suresi, 21)


ziyaretçinin IP adresini gösterir:54.167.126.106 ziyaretçinin tarayıcısının ne olduğunu gösterir: CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/) ziyaretçinin hangi alt sayfada olduğunu gösterir: //hasanorenmaden.tr.gg/%26%23304%3BNKAR-EDENLER%26%23304%3BN-HER-TUZA%26%23286%3BI-BOZULMU%26%23350%3B-OLARAK-YARATILMI%26%23350%3BTIR-.-.htm alt sayfanın başlığını gösterir: İNKAR EDENLERİN HER TUZAĞI BOZULMUŞ OLARAK YARATILMIŞTIR. en son görülen web sitesinin alanını gösteren haneyi gösterir (für frame yönlendirmesi mevcut olan sayfalarda etkilidir: sayfanın bugünkü tıklanma sayısını gösterir: 335 sayfanın bugünkü ziyaretçi sayısını gösterir: 28 sayfanın toplam tıklanma sayısını gösterir: 321906 sayfanın toplam ziyaretçi sayısını gösterir: 116349 ziyaretçinin bulunduğu "ülke kodunu" gösterir. Almanya'da bulunan bir ziyaretçinin "ülke kodu" mesela "de"dir: us ziyaretçinin bulunduğu ülkenin büyük boy bir resmini gösterir.: us Copy and WIN : http://ow.ly/KNICZ