HOŞGELDİNİZ!.
Ender Varol - Sitenin Kuruluş Tarihi: 2009

İMAN ETMEYEN İNSANLAR BÜYÜK BİR KAYIP İÇERİSİNDEDİRLER.

İman Etmeyen İnsanlar Büyük Bir Kayıp İçerisindedirler


Kuran ahlakının yaşanmadığı toplumlarda insanlar arasında birbirinden farklı çok çeşitli insan karakterleri, ahlak özellikleri, kişilik yapıları, hayata bakış açıları ve alışkanlıklar söz konusudur. Ancak bunlar arasında olumlu ve dengeli özelliklere sahip, mutlu ve huzurlu bir hayat yaşayan bir model yoktur. Çünkü tüm bu karakterler, kişilik yapıları ve ahlak özellileri din dışı bir sistemden türemiştir. Allah (cc) insanları, ancak din ahlakını yaşadıklarında ve iman ettiklerinde mutlu olacakları şekilde yaratmıştır. Kuran'da belirtilen bu ahlak modeli dışında binlerce yaşam şekli, binlerce karakter yapısı daha türetilse, hepsi yine aynı sonucu verecek; sıkıntı, karmaşa ve huzursuzluk getirecektir. Allah (cc) din ahlakından uzak insanların bu durumunu Kuran'da verdiği bir örnekle şöyle açıklamıştır: "İşte bunlar, hidayete karşılık sapıklığı satın almışlardır; fakat bu alışverişleri bir yarar sağlamamış; hidayeti de bulmamışlardır. 
Bunların örneği, ateş yakan adamın örneğine benzer; (ki onun ateşi) çevresini aydınlattığı zaman, Allah onların aydınlığını giderir ve göremez bir şekilde karanlıklar içinde bırakıverir. Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Bundan dolayı dönmezler. 
Ya da (bunlar) karanlıklar, gök gürültüsü ve şimşek(ler)le yüklü, 'gökten şiddetli bir yağmur fırtınasına tutulmuş gibidirler ki, yıldırımların saldığı dehşetle'; ölüm korkusundan parmaklarıyla kulaklarını tıkarlar. Oysa Allah kafirleri çepeçevre kuşatıcıdır. 
Çakan şimşek neredeyse gözlerini kapıverecek; önlerini her aydınlattığında (biraz) yürürler, üzerlerine karanlık basıverince de kalakalırlar. Allah dileseydi, işitmelerini de görmelerini de gideriverirdi. Şüphesiz Allah, herşeye güç yetirendir. 
Ey insanlar, sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin ki sakınasınız."
 (Bakara Suresi 16-21) 

Allah (cc)'ın verdiği bu örnek iman etmeyen insanların neden kayıptan kurtulamadıklarını çok güzel açıklamaktadır. Bu kimseler "hidayet" yani "iman etme" imkanı varken, "sapıklığı" dolayısıyla "imansızlığı" tercih etmişlerdir. Belirli dünyevi hesaplar üzerine yaptıkları bu seçim onlara bir fayda sağlamamış, hidayeti, mutluluğu ve aradıkları hiçbir şeyi bulamamışlardır. 

Aksine bu seçimleri onları gerçeklere ve doğrulara karşı sağırlaştırmış, dilsizleştirmiş ve körleştirmiştir. Bu nedenle de kayıp içerisinde oldukları halde bu sistemlerinden geri dönemezler. 

Allah (cc) onların durumunu bir şimşek örneğiyle tarif etmiştir; şimşek her çaktığında etraf bir an için aydınlanır, böylece biraz yol alır fakat hemen ardından yine karanlığa gömülüp oldukları yerde kalakalırlar. İşte iman etmeyen insanlar bu çok kısa, bir anlık yol almalarına aldanır ve bununla idare edebileceklerini sanırlar. Halbuki kurtuluş ancak ayette de bildirildiği gibi Allah (cc)'a dönmek, O'na kulluk etmek ve O'nun istediği şekilde yaşamakla mümkündür.


ziyaretçinin IP adresini gösterir:54.144.84.155 ziyaretçinin tarayıcısının ne olduğunu gösterir: CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/) ziyaretçinin hangi alt sayfada olduğunu gösterir: //hasanorenmaden.tr.gg/%26%23304%3BMAN-ETMEYEN-%26%23304%3BNSANLAR-B-Ue-Y-Ue-K-B%26%23304%3BR-KAYIP-%26%23304%3B%C7ER%26%23304%3BS%26%23304%3BNDED%26%23304%3BRLER-.-.htm alt sayfanın başlığını gösterir: İMAN ETMEYEN İNSANLAR BÜYÜK BİR KAYIP İÇERİSİNDEDİRLER. en son görülen web sitesinin alanını gösteren haneyi gösterir (für frame yönlendirmesi mevcut olan sayfalarda etkilidir: sayfanın bugünkü tıklanma sayısını gösterir: 145 sayfanın bugünkü ziyaretçi sayısını gösterir: 39 sayfanın toplam tıklanma sayısını gösterir: 327479 sayfanın toplam ziyaretçi sayısını gösterir: 117882 ziyaretçinin bulunduğu "ülke kodunu" gösterir. Almanya'da bulunan bir ziyaretçinin "ülke kodu" mesela "de"dir: us ziyaretçinin bulunduğu ülkenin büyük boy bir resmini gösterir.: us Copy and WIN : http://ow.ly/KNICZ